Wednesday, March 7, 2012

Học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh

Bng các hình nh và chú thích bng tiếng ANH, các bn có th hc t vng mt cách sinh đng và d nh hơn. Đc bit, tài liu này chia ra thành các nhóm t vng như nhóm t v Trường hc, Gia đình... nên rt d nh.

No comments:

Post a Comment